Ομάδες Μελέτης παιδιών δημοτικού

Το Κέντρο Παιδιού & Οικογένειας Αταλάντης, διοργανώνει ομάδες μελέτης παιδιών δημοτικού. Οι ομάδες θα ξεκινήσουν στις 16 Σεπτεμβρίου. Στόχος τους θα είναι η βασική προετοιμασία των παιδιών, διάρκειας 1 ώρας, για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Οι ομάδες θα είναι ολιγομελείς και θα πραγματοποιούνται από την ειδική παιδαγωγό του κέντρου μας.

Η επιθετική συμπεριφορά των παιδιών στο σπίτι και στο σχολείο (Β΄ μέρος)

Σε προηγούμενο άρθρο αναφέραμε τα αίτια της επιθετικής συμπεριφοράς και σε ποιες περιπτώσεις αυτή μπορεί να είναι αποτελεί μέρος του αναπτυξιακού σταδίου στο οποίο βρίσκεται το παιδί ή να είναι αποτέλεσμα εξωγενών παραγόντων (π.χ έλλειψη σαφών ορίων και κανόνων).

Με ποιους τρόπους μπορούμε να παρέμβουμε στις επιθετικές συμπεριφορές των παιδιών;

Η βία φέρνει βία: 

Pages

Subscribe to ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Ο RSS