Εμείς

Το ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Ο αποτελεί έναν διεπιστημονικό φορέα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας για το παιδί, τον έφηβο και την οικογένεια. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:
  • λογοθεραπεία
  • εργοθεραπεία
  • μαθησιακή παρέμβαση
  • συμβουλευτική
  • ψυχοθεραπεία

 

Στόχοι μας είναι η αποτελεσματική παρέμβαση στις διαταραχές μάθησης, λόγου, επικοινωνίας και συμπεριφοράς. Η παρέμβαση αυτή αφορά σε όλη την οικογένεια, καθώς το παιδί ή ο έφηβος αποτελούν μέρος του συστήματός της και όχι ξεχωριστό από αυτή. Τα προγράμματα παρέμβασης αφορούν στις:
  • διαταραχές ομιλίας και λόγου
  • συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες των παιδιών
  • μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσγραφία κ.α
  • Αναπτυξιακές Διαταραχές: νοητική καθυστέρηση, ΔΑΔ (αυτισμός) κ.τ.λ.

 

Οι υπηρεσίες του κέντρου, προσφέρονται μέσω ανιχνευτικών δοκιμασιών ενώ η παρέμβαση πραγματοποιείται μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες,τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού.