Η επιθετική συμπεριφορά των παιδιών στο σπίτι και στο σχολείο (Ά μέρος)

Πως διαχωρίζουμε την προβληματική επιθετική συμπεριφορά από τη φυσιολογική επιθετική συμπεριφορά;

Υπάρχουν τρεις βασικοί παράγοντες που μας επιτρέπουν να διαχωρίσουμε την προβληματική επιθετική συμπεριφορά η οποία χρήζει άμεσης παρέμβασης, από την φυσιολογική επιθετική συμπεριφορά . Αυτοί είναι:

Α) Η διάρκεια της επιθετικής συμπεριφοράς του παιδιού, δηλαδή αν είναι μια συμπεριφορά που κρατά καιρό, βδομάδες, χρόνια, αν εμφανίζεται σε τακτά διαστήματα ή είναι ένα τελείως παροδικό φαινόμενο.

Pages

Subscribe to ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Ο RSS