παιδί

Η επιθετική συμπεριφορά των παιδιών στο σπίτι και στο σχολείο (Β΄ μέρος)

Σε προηγούμενο άρθρο αναφέραμε τα αίτια της επιθετικής συμπεριφοράς και σε ποιες περιπτώσεις αυτή μπορεί να είναι αποτελεί μέρος του αναπτυξιακού σταδίου στο οποίο βρίσκεται το παιδί ή να είναι αποτέλεσμα εξωγενών παραγόντων (π.χ έλλειψη σαφών ορίων και κανόνων).

Με ποιους τρόπους μπορούμε να παρέμβουμε στις επιθετικές συμπεριφορές των παιδιών;

Η βία φέρνει βία: 

Η επιθετική συμπεριφορά των παιδιών στο σπίτι και στο σχολείο (Ά μέρος)

Πως διαχωρίζουμε την προβληματική επιθετική συμπεριφορά από τη φυσιολογική επιθετική συμπεριφορά;

Υπάρχουν τρεις βασικοί παράγοντες που μας επιτρέπουν να διαχωρίσουμε την προβληματική επιθετική συμπεριφορά η οποία χρήζει άμεσης παρέμβασης, από την φυσιολογική επιθετική συμπεριφορά . Αυτοί είναι:

Α) Η διάρκεια της επιθετικής συμπεριφοράς του παιδιού, δηλαδή αν είναι μια συμπεριφορά που κρατά καιρό, βδομάδες, χρόνια, αν εμφανίζεται σε τακτά διαστήματα ή είναι ένα τελείως παροδικό φαινόμενο.

Pages

Subscribe to RSS - παιδί